Klubbens barnhemsprojekt

I Litauen och Estland

Sommarhälningar från barnhemmet i Maidla 2011
 
0.jpg
Den familj vi lämnade stöd till, våren 1999 -juni 2004, var Birute och Vytautas Tankeviciai.
Ett av barnen var svårt hjärtsjukt och mycket sen i utvecklingen pga en hjärnskada. Familjen bor i Vilnius.
1.jpg
flicka_lit.jpg
Flickan Tankeviciai
familj_lit.jpg
Hela familjen Tankeviciai tillsammans med Bertil Turesson och Ulf Ohlsson

2004 – 2005 lämnade klubben stöd till ett barnhem för utvecklingsstörda,
även detta beläget i Vilnius.
Stödet till mottagarna i Litauen upphörde vid halvårsskiftet 2005

barnhem_lit.jpg
Barnhemmet i Vilnius
barnhem_lit_2.jpg
Bertil Turesson och Ulf Ohlsson,
klubbens eldsjälar i barnhemsprojekten på besök på barnhemmet i Vilnius.

När projektet i Litauen upphörde vid halvårsskiftet 2005
startade ett nytt projekt – nu i Estland.

estlands_flagga.jpg
karta_estland.png

Barnhemmet Maidla Lastekodu

Barnhemmet är beläget i Estland c:a 50 km söder om Tallinn i närheten av staden Rapla.
estl1.jpg
Byggnaden är en mycket gammal kulturmärkt herrgård, vilken använts som barnhem sedan 1946.
Den är i stort behov av renovering.
estl5.jpg
30 föräldralösa barn bor på hemmet. Barnen har hittills endast fått stanna där tills de blivit 14 år, men nu har ledningen nått sitt mål.
Man tar emot barnen från 7 års ålder och de får stanna tills de är utbildade och färdiga att gå ut i näringslivet vid 18-20 års ålder.
En tredjedel av barnen är flickor och resten pojkar.Eleverna vistas dagtid i skolor i närområdet. I år har för första gången en elev tagit studentexamen och kommit in på högskola.
estl6.jpg
Skolans förste student som nu ska läsa på högskola
estl7.jpg
En del av det fina hantverk som barnen gjort.
estl2.jpg
 
estl3.jpg
 
estl4.jpg
Harlösa Rotaryklubbs bidrag, c:a 10.000 kronor per år,
går till att bereda eleverna möjlighet att deltaga i idrotts-, läger- och kulturell verksamhet.
Detta i syfte att ge eleverna möjlighet att möta andra barn och vuxna och bli accepterade och integrerade i samhället.Vi håller kontinuerlig kontakt med Rapla Rotary Club, som också ger bidrag till barnhemmet Maidlan.
Text och foto: Bertil Turesson och Ulf Ohlsson