Anders Nelson

anders_nels Direktör
Anders Nelson

Född den 19 februari 1943
Rapsvägen 54
247 34 S.Sandby

Telefon: 046-58400
Mobitelefon: 070-31 58 400

Invald 2002 (Tidigare i Höör sedan 1983)

Epost