Sigvard Andersson

sigvard2 Överstelöjnant
Sigvard Andersson

Född den 3 maj 1929
Chefsbostaden Revingehed 247 92 S.Sandby
046-62456

Senior active
Invald 1978
Paul Harris Fellow
Epost