Jörgen Forsberg

jforsberg Överstelöjtnant
Jörgen Forsberg

Född den 8 januari 1959

Öståkravägen 16
247 32 Södra Sandby

Telefon: 046-368013 (arb)
Telefon: 046-57736 (hem)
Telefon:  070-6469047(mobil)

Invald 2004

Epost