Lars Persson

lars_pe Jurist
Lars Persson
Född den 8 oktober 1950
Trestegsvägen 2, 247 41 S.Sandby
larsrevinge.persson@gmail.com
070-5193982I

nvald 1988

Paul Harris Fellow 2010

Epost