Lars Persson

lars_pe Jurist
Lars Persson
Född den 8 oktober 1950
Trestegsvägen 2, 247 41 S.Sandby
046-62462
070-5193982Invald 1988

Paul Harris Fellow 2010

Epost