Harlösa Rotaryklubbs Ungdomsstipendie

Harlösa Rotaryklubbs Ungdomsstipendie
till minne av Karl-Axel Bergström

97.jpg

Den 3 september 1987 besökte klubben
Bergströms Interiör AB i Malmö.

Deltagarna betalade 30 kr per person för maten, men eftersom klubbens chartermedlem Karl-Axel Bergström bjöd på förtäringen skulle pengarna gå till företagsamma ungdomar i Harlösa med omnejd.

Detta var grundplåten och starten för den Bergströmska fonden (Harlösa Rotaryklubbs ungdomsstipendiefond), som efter detta delat ut över 25 000 kr till ungdomar mellan 18 – 24 år som bor eller verkar inom klubbens normala upptagningsområde.

För att stärka fondens ekonomi beslutade klubben vid årsmötet den 6 december 1990 att en summa motsvarande beloppet för den mat som klubbens medlemmar bjöds på vid olika studiebesök skulle gå till Bergströmska fonden.

Den första stipendiaten var Inga-Lena Sundell Wallgren som 1987-88 tilldelades 1 500 kr ur fonden. Inga-Lena skrev senare bl a musiken till ”Panda Pär är här”, ett musikspel om naturen och om vårt ansvar för den.

Här nedan några av stipendiaterna:

91_92.jpg
1991-92 års stipendiat Marie-Louise Jonasson tar emot stipendiet av president Ulf Ohlsson

 

01.jpg
Stipendieutdelning i Vombs kyrka vid klubbens 25-årsjubileum 2001.

 

04.jpg
Bröderna Per och Ulf Hansson fick stipendiet 2004.
Här flankerar de president Bertil Palm

 

06.jpg
2006 års stipendiater Charlotte Wennberg och Ylva Persson.
President Lennart Svensson i mittten.

 

07.jpg
2007 års stipendiat Ylva Persson och president Anders Slätteryd

 

09.jpg
President Östen Tordenmalm lämnar över checken till 2009 års stipendiat Martin Liljeblad.
stipendie11.jpg