Program hösten 2020

8 oktober 

skall vi för första gången på länge träffas i klubblokalen, för att lära oss den nya klubbsidan ”Club-runner” Mats Håkansson – distriktets specialist kommer och hälsar på och informerar om programmet.

24 september

10 september

“Historik om P7/Revingehed”

Föredragshållare Lars Remfors

Den 8 oktober skall vi för första gången på länge träffas i klubblokalen, för att lära oss den nya klubbsidan ”Club-runner” Mats Håkansson – distriktets specialist kommer och hälsar på och informerar om programmet.