Klubbens barnhemsprojekt

Litauen 

Den familj vi lämnade stöd till, våren 1999 -juni 2004, var Birute och Vytautas Tankeviciai.
Ett av barnen var svårt hjärtsjukt och mycket sen i utvecklingen pga en hjärnskada. Familjen bor i Vilnius.
2004 – 2005 lämnade klubben stöd till ett barnhem för utvecklingsstörda, även detta beläget i Vilnius. Stödet till mottagarna i Litauen upphörde vid halvårsskiftet 2005
När projektet i Litauen upphörde vid halvårsskiftet 2005 startade ett nytt projekt – nu i Estland.

Estland 

Barnhemmet Maidla Lastekodu

Barnhemmet är beläget i Estland c:a 50 km söder om Tallinn i närheten av staden Rapla.

Byggnaden är en mycket gammal kulturmärkt herrgård, vilken använts som barnhem sedan 1946.

Den är i stort behov av renovering.

30 föräldralösa barn bor på hemmet. Barnen har hittills endast fått stanna där tills de blivit 14 år, men nu har ledningen nått sitt mål.

Man tar emot barnen från 7 års ålder och de får stanna tills de är utbildade och färdiga att gå ut i näringslivet vid 18-20 års ålder.

En tredjedel av barnen är flickor och resten pojkar. Eleverna vistas dagtid i skolor i närområdet. I år har för första gången en elev tagit studentexamen och kommit in på högskola.

Harlösa Rotaryklubbs bidrag, c:a 10.000 kronor per år,
går till att bereda eleverna möjlighet att deltaga i idrotts-, läger- och kulturell verksamhet.

Detta i syfte att ge eleverna möjlighet att möta andra barn och vuxna och bli accepterade och integrerade i samhället.

Vi håller kontinuerlig kontakt med Rapla Rotary Club, som också ger bidrag till barnhemmet Maidlan.

Text: Bertil Turesson och Ulf Ohlsson