Harlösa Rotaryklubbs Ungdomsstipendie

Den 3 september 1987 besökte klubben
Bergströms Interiör AB i Malmö.

Deltagarna betalade 30 kr per person för maten, men eftersom klubbens chartermedlem Karl-Axel Bergström bjöd på förtäringen skulle pengarna gå till företagsamma ungdomar i Harlösa med omnejd.Detta var grundplåten och starten för den Bergströmska fonden (Harlösa Rotaryklubbs ungdomsstipendiefond), som efter detta delat ut över 25 000 kr till ungdomar mellan 18 – 24 år som bor eller verkar inom klubbens normala upptagningsområde.

För att stärka fondens ekonomi beslutade klubben vid årsmötet den 6 december 1990 att en summa motsvarande beloppet för den mat som klubbens medlemmar bjöds på vid olika studiebesök skulle gå till Bergströmska fonden.

Den första stipendiaten var Inga-Lena Sundell Wallgren som 1987-88 tilldelades 1 500 kr ur fonden. Inga-Lena skrev senare bl a musiken till ”Panda Pär är här”, ett musikspel om naturen och om vårt ansvar för den.