Bilder 2022

7 april

Kristian Gerner höll ett mycket intressant föredrag om kriget i Ukraina.

Foto: Bertil Palm